بسمه تعالی

اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی (Ph. D by Research)

 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1394

با توجه به جایگاه مهم پژوهش و به استناد مصوبه شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نظر دارد نسبت به پذیرش دانشجو در مقطع Ph.D by Research در رشته های:

1-     علوم سلولی و مولکولی (ساختار ماکرومولکولها) از بین دارندگان مدارک تحصیلی پزشکی عمومی، داروسازی و کارشناسی ارشد کلیه ی گرایشهای زیست شناسی (به غیر از گرایش گیاهی).

2-     علوم سلولی و مولکولی با توانایی  بیان ژن کشت سلول و بافت سنجش های آنزیمی و متدهای HPLC، کلونینگ و سکونسنیگ از بین دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته های بیوشیمی بالینی، بیوتکنولوژی انسانی ، ژنتیک انسانی و ایمنولوژی (اولویت با کارشناسان ارشد رشته علوم آزمایشگاهی می باشد).

3-     سلامت جنسی خانواده از بین دارندگان مدارک تحصیلی پزشکی عمومی، کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره مطالعات خانواده، جامعه شناسی و کلیه ی رشته های مرتبط با پزشکی و پیراپزشکی در مراکز تحقیقات بیولوژی پزشکی و باروری و ناباروری اقدام نماید.

لذا از واجدین شرایط درخواست می شود با مطالعه دقیق آئین نامه ی مربوطه و شرایط ورود به دوره نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارک فقط از طریق پست پیشتاز اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام: پایان وقت اداری روز شنبه 30/8/94

آدرس: کرمانشاه، بلوار شهید دکتر بهشتی، ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، حوزه ی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، واحد امور بین الملل (سرکار خانم منصوری)، کد پستی: 6714673159

تلفن تماس: 38390828-083

تذکر مهم: به مدارکی که پس از مهلت مذکور ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً تاریخ درج شده جهت ارسال مدارک غیر قابل تمدید می باشد.

 برای مشاهده آیین نامه ها و دستورالعمل ها کلیک نمایید.

 برای مشاهده فرم های ثبت نام کلیک نمایید.