مراکز تحقیقات مصوب داخل

اسامی مراکز تحقیقاتی فعال مصوب داخلی در
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 
ردیف
نام مراکز
تاریخ تصویب
رئیس مرکز
1
قلب و عروق امام علی (ع)
83/7/22
دکتر معصومعلی معصومی
2
ارولوژی و نفرولوژی

83/8/6

دکتر محمود رضا مرادی
3
کیفیت زندگی در گروههای پر خطر

83/11/28

خانم سهیلا آستانگی
4
بیماریهای عفونی

85/2/6

دکتر کیقباد قدیری
5
کبد و هپاتیت

85/2/19

دکتر بابک صیاد
6
بهداشت باروری

85/3/24

خانم کوه بومی
7
اختلالات خواب

85/8/2

دکتر حبیب اله خزائی
8
پاتولوژی مولکولی

85/8/24

دکتر سید حمید مدنی
9
روغن

86/4/20

دکتر غلامرضا بهرامی
10
حاملگی پر خطر

86/5/31

دکتر شهره ملک خسروی
11
درد

86/12/22

دکتر جلال شاکری
12
علوم بهداشتی

87/2/25

دکتر بهزاد کرمی متین
13
سرطان پستان

87/11/15

دکتر نسرین امیری فرد
14
دیابت

87/11/30

دکتر مهرعلی رحیمی
 

معرفی

بخش فهرستنویسی و آماده سازی کتب فارسی و لاتین
 
مقدمه:
نظر به اهمیت فهرستنویسی و رده بندی در دستیابی آسان به منابع اطلاعاتی می توان بخش فهرستنویسی را مهمترین بخش و در واقع قلب کتابخانه به حساب آورد. در حقیقت فهرست کتابخانه اطلاعات و مشخصات کتب موجود در مجموعه کتابخانه و محل نگهداری آن را به سهولت برای مطالعه و تحقیق ارائه می دهد.
عملکرد فهرستنویسی بر مجموعه قواعدی متکی است که کتابخانه های جهان با تفاوت جزئی نسبت به هم، از آن پیروی می کنند. ضوابط بخش فهرستنویسی و رده بندی به منظور هماهنگی با سایر کتابخانه ها به شرح زیر است:
الف. وظایف مربوط به فهرستنویسی:
فهرستنویسی کتب فارسی و لاتین برجسته ترین و تخصصی ترین وظیفه این بخش می باشد که به اختصار به اهم وظایف آن اشاره می شود: تدوین خط مشی و دستورالعملهای لازم برای فهرستنویسی و رده بندی و آمده سازی کتابها، تدوین فهرستهای مستند مولف و موضوع و تنظیم برگه دان عمومی برای کتب موجود در کتابخانه، فهرستنویسی توصیفی و تحلیلی و وظیفه بررسی، کنترل و سازماندهی امور مربوط به فهرستنویسی.
ب. وظایف مربوط به آماده سازی:
بخشی از فعالیتهای جنبی و نیمه حرفه ای بخش فهرستنویسی مربوط به روند تدارک کتب یا آماده سازی می گردد که به اختصار به شرح وظایف آن اشاره می شود: چسباندن جیب کتاب، مهر زدن، چسباندن نشانه راهنما بر روی عطف کتاب، رف برگه نویسی، برگه آرایی (فایل برگه های مربوط به کتاب در داخل برگه دان های عمومی).
ج. وظایف مربوط به خرید و دریافت کتاب:
با توجه به فقدان بخش سفارشات مستقل در کتابخانه مرکزی، بخش فهرستنویسی و آماده سازی ضمن مشارکت در خرید و سفارش وظایف مربوط به دریافت کتاب نظیر: بررسی وضعیت ظاهری کتاب جهت اطمینان از سالم بودن آن، تطبیق صورتحساب با کتابهای دریافتی، زدن مهر اموال، ثبت در دفتر اموال و صدور درخواست خرید و قبض انبار را به عهده دارد.
د. تهیه و توزیع کتب مورد نیاز کتابخانه های مراکز وابسته

فراخوان بانک توسعه اسلامی در خصوص شناسایی فعالیت بانوان اثر گذار در حیطه های اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو و تشویق به نوآوری در بهبود شرایط زندگی و تحصیلی بانوان
بانک توسعه اسلامی،با اعلام شعار " مشارکت بانوان در تقویت و ارتقاء حقوق دختران" جایزه نقدی و نشان افتخار را برای اشخاص حقیقی و حقوقی برتر و تاثیر گذارتر در این خصوص تعیین نموده است.